Shri Ayurved Mahavidyalaya
Hanuman Nagar, Dhanvantari Road, Nagpur

Teacher Award

Name

Award Name

View

Dr Kiran Tawalare

Best teacher Award

Click Here

Dr. Uday Pawade

Best teacher Award

Click Here

Dr Jaikrishna Chhangani

Manavadhikar Raksha Samman Puraskar

Click Here

Dr Jaikrishna Chhangani

CME Coordinator

Click Here

Dr. Brujesh Mishra

Manavadhikar Raksha Samman Puraskar

Click Here

Dr Brujesh Mishra

Munshi Premchand sahitya ratna puraskar samman

Click Here

Teachers Award

Teachers Award

Click Here

Dr. Gayatri Vyas

Best teacher Award

Click Here

Dr Chandaliya

Best teacher Award

Click Here

Dr Raman Belge

Best teacher Award

Click Here

Dr Brujesh Mishra

Best teacher Award

Click Here

Rognidan & Vikriti Dept

Achievements

Click Here

Dr. Kiran Tawalare

All India Teachers Best PhD Thesis Awards

Click Here

Dr Jaikrishna Chhangani

AAROGYA DHOOT SAMMAN MANAVADHIKA

Click Here

Dr Jaikrishna Chhangani

NMC COVID MAYOR AWARD CERTIFICATE

Click Here

Dr Vinod Choudhari

AAROGYA DHOOT SAMMAN MANAVADHIKA

Click Here

Dr Brijesh Mishra

Aarogya Doot Award

Click Here

Dr Brijesh Mishra

Best Teacher Award by Lion club Nagpur

Click Here