Shri Ayurved Mahavidyalaya
Hanuman Nagar, Dhanvantari Road, Nagpur

Office Bearer

Bharatiya Vaidyak Samanvaya Samiti, Nagpur

President
Shri Suresh Sharma

Shri Suresh Sharma

Vice-President
Shri. Vinod Maheshwari

Shri. Vinod Maheshwari

Vice-President
Vd. Vedprakash Sharma

Shri Vd. Vedprakash Sharma

Secretary
Dr. Govindprasad Upadhyay

Dr. Govindprasad Upadhyay

Joint-Secretary
Dr. Ramkrishna Chhangani

Dr. Ramkrishna Chhangani

Treasurer
Shri Pukhraj Bang

Shri Pukhraj Bang

Member
Shri Radheshyam Paliwal

Shri Radheshyam Paliwal

Member
Shri Sanjay Joshi

Shri Sanjay Joshi